Urnes


Pels qui optin per la incineració, oferim diferents tipus d'urnes.
Materials: fusta, porcellana, metalls, i també amb l'opció de triar biodegradables.