Pompes Fúnebres de les Valls té la missió d'acompanyar a les famílies en el procés final de vida.

Pompes Fúnebres de les Valls té la missió d'acompanyar a les famílies en el procés final de vida.
 
Ens encarreguem de gestionar el servei funerari de manera integral, des del moment de la mort fins que es duu a terme l’últim tràmit contractat, atenent les famílies amb professionalitat i honestedat. Un servei funerari que inclou els trasllats nacionals i internacionals, les inhumacions, les incineracions i la gestió de tanatoris i cementiris, com també els aspectes més humans com l’acompanyament en el dol o l’assessorament en totes les fases del procés. 
 
La qualitat i la millora contínua en totes les actuacions, l’ètica professional en les relacions amb els clients i la satisfacció de les seves necessitats i expectatives, són pilars fonamentals de l’activitat de la companyia, com també ho són el compliment rigorós de la legislació vigent i la imatge de grup empresarial líder, consolidat i solvent. 
 
Des de Pompes Fúnebres de les Valls volem mantenir i incrementar la posició de lideratge en el sector, tant per quota de mercat com per la qualitat i innovació de serveis, oferint un servei integral a Andorra, amb un funcionament eficaç i eficient com a grup de referència en la prestació de serveis funeraris.